【BBR】เปิดการแข่งขันอีกครั้งแล้ว การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในชุมชน ครั้งที่ 15 ได้จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตกว่างซี

วันที่ 18 มิถุนายน การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในชุมชน ครั้งที่ 15 ได้จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตกว่างซี การแข่งขันครั้งนี้ปฏิบัติตามหัวข้อหลัก“เยาวชนรักษ์โลกร่วมสร้างโลกสีเขียวไปด้วยกัน ” ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์บวกออฟไลน์เป็นคร้งแรก ผู้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมการประกวดแบบออนไลน์ และคณะกรรมการตัดสินร่วมการประเมินแบบออฟไลน์

 

 

สถานที่จัดการแข่งขัน

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในชุมชนเป็นกิจกรรมประจำปีที่ร่วมจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครหนานหนิงและมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ซึ่งเป็นงานประสบความสำเร็จมาเป็น 14 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอันเป็นมิตรระหว่างสาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา การนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การแข่งขันฯยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการแสดงความรู้และการใช้ทักษะภาษาไทย และยังเป็นแพลตฟอร์มที่ดีเพื่อส่งเสริมการสอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเขตกว่างซี

นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน

นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงกล่าวในพิธีเปิดงานว่า การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชนเป็นเวทีให้นักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในกว่างซีได้แสดงความรู้ความสามารถและฝึกฝนการใช้ภาษาไทย ซึ่งจะสนับสนุนการยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในกว่างซี รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะของเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนในทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ชุย เสี่ยวหลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด

 

ปัจจุบัน เขตกว่างซีเป็นเขตหนึ่งที่มีจำนวนนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยมากที่สุด และเป็นเขตที่นักศึกษาไทยนิยมมาเรียนภาษาจีนมากที่สุด ศาสตราจารย์ ชุย เสี่ยวหลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีได้กล่าวว่า หลังจากเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้น และความตกลงความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ( หรือ RCEP) เริ่มมีผลบังคับใช้ การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างเขตกว่างซีกับประเทศไทยมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย

นักศึกษารว่มการแข่งขันฯ

 

การแข่งขันฯ ครั้งนี้ได้แบ่งเป็นกลุ่มระดับวิชาเอกภาษาไทยและกลุ่มระดับวิชาเลือกภาษาไทย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฯ กลุ่มระดับวิชาเอกจำนวน 28 คนจากสถาบันการศึกษาในเขตกว่างซีที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย 18 แห่ง และกลุ่มระดับวิชาเลือกจำนวน 19 ทีม 38 คน หลังจากการแข่งขันอย่างดุเดือดทั้งวัน สุดท้าย นักศึกษา หวัง เสี่ยวหลินที่มาจากมหาวิทยาลัยอ่าวเป่ยปู้ และนักศึกษาหวัง เสี่ยวหย่าที่มาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซีได้คว้าอันดับหนึ่งในกลุ่มระดับวิชาเอกภาษาไทย นักศึกษาหวง บี้หยิง และนักศึกษาเฉิน แย่นหงที่มาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีได้คว้าอันดับหนึ่งในกลุ่มระดับวิชาเลือก

 

ที่มาสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่าวเป่ยปู้(BBR) สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งกว่างซี

การแปล: สถานีวิทยุกระจายเสียงอ่าวเป่ยปู้BBR

 

You can share this post!

การประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 12 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม ณ นครหนานหนิง กว่างซี

สื่อจีนต่างรายงานข่าวคุณจีจี้ หลุ่ย แซ่กั๊ว ได้รับสัมภาษณ์จากนิตยสาร FORBES