สิบปีมานี้ในกว่างซี:ผู้ปลูกอ้อยสดหวาน

เมืองฉงจั่วที่ตั้งอยู่พื้นที่พรมแดนจีน-เวียดนาม เป็นพื้นที่ผลิตน้ำตาลอ้อยที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน มีกำลังการผลิตน้ำตาลประจำปีคิดเป็น 1/5 ของทั้งประเทศจีน เป็น "เมืองแห่งน้ำตาลของประเทศจีน" อย่างสมชื่อ ชาวไร่อ้อยในท้องถิ่นได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปลูกอ้อยภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล และสร้างรายได้จากการปลูกอ้อยมากกว่า 1 หมื่นล้านหยวน


 

 

ที่มา:BBR CRI

You can share this post!

สิบปีมานี้ในกว่างซี:ผู้ปลูกแก้วมังกร

สิบปีมานี้ในกว่างซี:การเติบโตของรถไฟจีน-เวียดนาม