สิบปีมานี้ในกว่างซี:ผู้ปลูกแก้วมังกร

ที่ฐานปลูกแก้วมังกรจินฝูอำเภอหลงอานกวางซี ต้นแก้วมังกรเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนคันดินในท้องทุ่งนา กิ่งที่ห้อยลงมาปกคลุมไปด้วยผลไม้สีสันสดใสซึ่งเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อำเภอหลงอานได้ค่อยๆ บรรลุผลในการปลูกแก้วมังกรแบบแปลงใหญ่ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และการบริหารเชิงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการปลูกแก้วมังกรกำลังเฟื่องฟู และกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งที่ส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท

ที่มาBBR CRI

You can share this post!

สิบปีมานี้ในกว่างซี:ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สิบปีมานี้ในกว่างซี:ผู้ปลูกอ้อยสดหวาน