news-details

สิบปีมานี้ในกว่างซี:ดอกมะลิเหิงโจวที่สุดสวยงาม

ดอกมะลิทุกๆ 10 ดอกในโลกก็มี 6 ดอกมาจากเมืองเหิงโจว เมืองเหิงโจวตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขต ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นฐานการผลิตดอกมะลิที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งดอกมะลิของโลก" ปัจจุบัน เมืองเหิงโจวมีบริษัทชาดอกไม้มากกว่า 130 แห่ง โดยมีผลผลิตชาดอกมะลิ 80,000 ตันต่อปี และมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรม (ชา) ดอกมะลิโดยรวมสูงถึง 1.438 หมื่นล้านหยวนต่อปี

 

ที่มา:BBR CRI

You can share this post!

สิบปีมานี้ในกว่างซี:การพัฒนาพลังงานใหม่ทั้ง "พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์" ไม่หยุดยั้ง

สิบปีมานี้ในกว่างซี:กำลังหนุนหลังที่มั่นคงของโครงการ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"