news-details

สิบปีมานี้ในกว่างซี:การพัฒนาพลังงานใหม่ทั้ง "พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์" ไม่หยุดยั้ง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดใหญ่ได้กระจายไปทั่วพื้นที่เขตฯ กว่างซีจ้วง อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และ พลังงานสีเขียวที่มีคาร์บอนต่ำซึ่งมุ่งเน้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักได้ถูกนำ มาใช้งานอย่างแพร่หลาย อุตสาหกรรมพลังงานใหม่กลายเป็นส่วนสำคัญในการช่วยต่อเติมเศรษฐกิจในเขตชนบท รวมทั้งได้กลายเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของเขตฯ กว่าง ซีจ้วง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนทางการพัฒนาสีเขียวก็กว้างยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
ที่มา:BBR CRI

You can share this post!

สิบปีมานี้ในกว่างซี:แพลตฟอร์มบริการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า "แบบครบวงจร" ระหว่างจีน-อาเซียน

สิบปีมานี้ในกว่างซี:ดอกมะลิเหิงโจวที่สุดสวยงาม