news-details

“สองมหกรรมหนึ่งนิทรรศการ” เมืองยวี่หลินเขตกว่างซีประเทศจีน จัดขึ้นเมื่อเดือน ก.ย.

งานมหกรรมโอกาสทางธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises)ครั้งที่ 15   งานมหกรรมสมนุนไพรจีน ครั้งที่ 13 และงานนิทรรศการเครื่องเทศ จีน - อาเซียน ปี 2023 จะจัดขึ้นที่เมืองยวี่หลิน เขตกว่างซี ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน

เมืองยวี่หลินมีสมยานามว่าเป็น“เมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศกว่าพันปี”“นครแห่งหลิ่งหนาน”  เมืองยวี่หลินวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(SME)ของเมืองยวี่หลินเป็นจํานวนมาก  และเศรษฐกิจภาคเอกชนมีการเจริญเติบโต  งานมหกรรมฯ ที่จัดขึ้น ณ ยวี่หลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน - อาเซียน  ได้จัดขึ้นอย่างสำเร็จมาเป็น 14 ครั้งติดต่อกัน  เมืองยวี่หลินได้รับการยกย่องให้เป็น“เมืองหลวงแห่งสมุนไพรจีนแดนใต้”  มีตลาดสมุนไพรจีนมืออาชีพที่ใหญ่เป็นอันดับสามของจีน  และใหญ่สุดทางภาคใต้ของจีน ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมและแจกจ่ายยาสมุนไพรจีนที่ความเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยอดีตกาล  ปัจจุบัน เครื่องเทศของจีนมีร้อยละ 80   และเครื่องเทศของโลกมีมากกว่าร้อยละ 60 ได้รวบรวมและแจกจ่ายในเมืองยวี่หลิน  เครื่องเทศได้กลายเป็นนามบัตรสําหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกว่างซีและอาเซียน

 

ที่มาสถานีวิทยุBBR  สถานีวิทยุและโทรทัศน์ยวี่หลิน

 

You can share this post!

เอเชียนเกมส์( Asian Games)2022 เมืองหางโจว เรามาแล้ว

รายการเรื่อง"เราเดินทางมาพร้อมกัน" ชาวบ้านในหมู่บ้านจินฮัว หมู่บ้านสาธิตความร่วมมือทางการเกษตรจีน-ลาว ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ และซื้อรถยนต์คันใหม่