news-details

เอเชียนเกมส์( Asian Games)2022 เมืองหางโจว เรามาแล้ว

You can share this post!

สำนักข่าว Thailand Headlines และ Shenzhen Media Group (SZMG)ร่วมเยี่ยมชมความสําเร็จของโครงการ “ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ”

“สองมหกรรมหนึ่งนิทรรศการ” เมืองยวี่หลินเขตกว่างซีประเทศจีน จัดขึ้นเมื่อเดือน ก.ย.