news-details

การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"(BRF) ครั้งที่ 3  ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดย ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการประชุมภายใตหัวข้อ การสร้างโลกที่เปิดกว้างและครอบคลุม  การเชื่อมต่อกัน  และการพัฒนาร่วมกัน

ในสุนทรพจน์ ปธน.สี จิ้นผิงได้แนะนําความสําเร็จที่สําคัญของการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  และสรุปประสบการณ์   ได้ประกาศปฏิบัติการ 8 ประการของจีนในการสนับสนุนการร่วมสร้าง"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" อย่างมีคุณภาพสูง  เพื่อเป็นการกําหนดทิศทางใหม่สําหรับ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

คำบรรยายภาพ : เช้าวันที่ 18 ตุลาคม  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ครั้งที่ 3 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษการสร้างโลกที่เปิดกว้างและครอบคลุม  การเชื่อมต่อกัน  และการพัฒนาร่วมกัน ณ หอประชุมประชาชน กรุงปักกิ่ง   (ภาพถ่ายโดย หวัง แย่  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวซินหัว)

โดยการประชุมสุดยอดครั้งนี้  มีผู้แทนจาก 151 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 41 แห่ง ได้เข้าร่วมการประชุม  โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมกว่า 10,000 คน  ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า  การประชุมสุดยอดในครั้งนี้เป็นอีกเหตุการณ์สําคัญในกระบวนการร่วมสร้าง"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

การประชุมฟอรัมครั้งนี้ได้บรรลุฉันทามติที่สําคัญ  คือการเปิดขั้นตอนใหม่ของการร่วมสร้าง"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"อย่างมีคุณภาพสูง  นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่า  จีนยินดีที่จะลงลึกเพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"กับทุกฝ่าย ผลักดันการร่วมสร้าง"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"ให้ก้าวสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง  โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย

คำบรรยายภาพที่ : นายสี จิ้นผิง ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประมุขประเทศ  ผู้นำรัฐบาล  ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและแขกผู้เกียรตินานาชาติที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด  (ภาพถ่ายโดย หวง จิ้นเหวิน    ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวซินหัว)

การประชุมครั้งนี้  มีผลลัพธ์ทั้งหมด 458 รายการ  โดยมีจํานวนมากกว่าการประชุมครั้งที่ 2  ซึ่งรวมถึงข้อริเริ่มปักกิ่งเพื่อให้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและการเชื่อมต่อลงลึก  ข้อริเริ่มปักกิ่งเพื่อการพัฒนาสีเขียวในกรอบ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"  ข้อริเริ่มปักกิ่งเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในกรอบ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"    โครงการความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาสีเขียว  หลักการระดับสูงสําหรับการสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"  และโครงการความร่วมมืออื่น ๆ  นอกจากนี้  ยังมีการตั้งเป้าหมายต่างๆ เช่น การฝึกอบรมการพัฒนาสีเขียว 100,000 คนสําหรับประเทศพันธมิตถึงปี 2030 และขยายจํานวนห้องปฏิบัติการไปถึง 100 ห้องเป็นต้น  การประชุมผู้ประกอบการมีการลงนามสัญญาทางการค้ามูลค่า 97.2 พันล้านดอลลาร์  ซึ่งจะช่วยสร้างงานและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศต่างๆ  นอกจากนี้  การประชุมยังได้ตัดสินใจที่จะจัดตั้งสํานักเลขาธิการฟอรัมการประชุม  ซึ่งจะมีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างกลไกและการดําเนินโครงการ

พิธีเปิดการการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"(BRF) ครั้งที่ 3   (ภาพถ่ายโดย  เชียว เหย่เหว่ย  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวซินหัว)

(ที่มา:สำนักข่าวซินหัว   การแปล:BBR )

You can share this post!

จีนและไทยร่วมมือกันทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน

สำนักข่าว Thailand Headlines และ Shenzhen Media Group (SZMG)ร่วมเยี่ยมชมความสําเร็จของโครงการ “ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ”