news-details

จีนและไทยร่วมมือกันทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน

นครหนานหนิงจัดกิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชนจีน-ไทย "แผนการเหลียวหยวน" ประสบความสำเร็จ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ จีนและไทยร่วมมือกันทางการศึกษา  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน กิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชนจีน-ไทย “แผนการเหลียวหยวน” ได้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครหนานหนิง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนที่ภายใต้โครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"  ครูและนักเรียนจากจีนและไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

จีนและไทยร่วมมือกันทางการศึกษา  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน

นครหนานหนิงจัดกิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชนจีน-ไทย "แผนการเหลียวหยวน" ประสบความสำเร็จ

 

เมื่อเข้าสู่ห้องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยคำแนะนำของผู้ดำเนินการสาธิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูและนักเรียนจากจีนและไทยถูกดึงดูดทันทีจากสิ่งของวางแสดงการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ด้านการบินและอวกาศและปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างกิจกรรมการศึกษาและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูและนักเรียนดังกล่าวได้รับความรู้จากกระบวนการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเองของสิ่งของวางแสดงการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานหนิง ซึ่งรวมถึงแบบจำลองกลุ่มดาวระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลกเป่ยโต่ว 3 และแบบจำลองไดนามิกกลางแจ้งดาวเทียมเป่ยโต่ว 3 นอกจากนี้ ยังได้ลงมือจัดทำแบบจำลองดาวเทียมเป่ยโต่วด้วยตนเอง และเลียนแบบการทำงานของดาวเทียม ระหว่างกิจกรรมการศึกษาการเล่นหมากรุกสากลระดับเยาวชน นักเรียนจากจีนและไทยได้เข้าร่วมแข่งขันมิตรภาพแบบร่วมมือกัน รวมถึงการแข่งแบบรายบุคคลและแบบทีม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุเคราะห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทยกล่าวว่า กิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มีความหมายมากกับครูและนักเรียน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่วิทยาศาสตร์หลากหลาย เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างจีนและไทย ขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของครูและนักเรียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเผยแพร่วิทยาศาสตร์และการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างจีนและไทย หวังว่าจะนำทรัพยากรการเผยแพร่วิทยาศาสตร์คุณภาพสูงสู่ไทยมากขึ้น (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานหนิง)

ครูและนักเรียนจากจีนและไทยเยี่ยมชมห้องนิทรรศการด้านการบินและอวกาศ

ครูและนักเรียนจากจีนและไทยทำแบบจำลองดาวเทียมเป่ยโต่ว

นักเรียนจากจีนและไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาการเล่นหมากรุกสากลระดับเยาวชน

You can share this post!

การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง