นายซ่ง ไห่หนง ผู้แทนสภาประชาชนจีนประจำเขตกว่างซี : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประเทศรายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนชุดที่ 13 ครั้งที่ 5 ณ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นายซ่ง ไห่หนง ผู้แทนสภาประชาชนจีนประจำเขตกว่างซี ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Bossco เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมกว่างซีจำกัดให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พวกเราจะแก้ปัญหาคอขวดในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการส่งบุคลากร เทคโนโลยี และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

การประชุมสองสภาประจำปี 2022 ณ เขตกว่างซี ซ่ง ไห่หนงได้เสนอแนะเร่งสร้างแพลตฟอร์มบริการสาธารณะสำหรับการทดลองทางความคิด”“ผลักดันการสนับสนุนนด้านกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลลัพธ์ในด้านนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

หลายปีมานี้ บริษัท Bossco เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมกว่างซีจำกัดได้นำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังอาเซียน ยุโรปตะวันออก แอฟริกาตะวันตก อเมริกาใต้ และตลาดต่างประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา บริษัทดังกล่าวได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากกว่า 60 รายการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งออกอุปกรณ์สีเขียวขั้นสูงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปยังประเทศรายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

นายซ่ง ไห่หนงได้ระบุว่า บริษัท Bossco ฯจะใช้ข้อได้เปรียบอย่างเต็มที่ในการผลิตอุปกรณ์เพื่อสิ่งแวดล้อมระดับไฮเอนด์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวในการส่งออกสินค้า และบุกเบิกตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขันในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเมือง การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการเผาขยะ ฯลฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสีเขียวสำหรับประเทศและภูมิภาครายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

 

การแปล: สถานีวิทยุกระจายเสียงอ่าวเป่ยปู้

You can share this post!

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชาสนับสนุนงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 อย่างแข็งขัน

กว่างซีสร้างช่องทางขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศมุ่งสู่อาเซียน